Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kultúrno-výchovná činnosť a informačná výchova

Kultúrno-výchovná činnosť a informačná výchova

Cieľom je predstaviť knihu, knižnicu, autorov, spisovateľov, čitateľom knižnice rôznymi spôsobmi, zvýrazniť význam čítania pre vzdelávanie a každodenný život.

Podujatia sú aktualizované, je ich možné doplniť podľa požiadaviek vyučujúcich na akúkoľvek literárnu tému. Všetkých podujatí je možné zúčastniť sa (po dohode, aj telefonicky, mailom) v Mestskej knižnici na Námestí baníkov.

INFORMAČNÁ VÝCHOVA

PREDŠKOLÁCI V KNIŽNICI / MŠ/
zoznámenie detí s knižnicou, čo môžeme robiť v knižnici, ako vzniká kniha a akú cestu zdoláva, kým sa dostane do knižnice, zaobchádzanie s knihou, čo sa ukrýva v knihe, aké príbehy a rozprávky deti poznajú, rozprávanie o tom, aké knihy majú deti doma a kto ich im číta
PRVÁCI V KNIŽNICI, PO PRVÝKRÁT V KNIŽNICI (I. st. ZŠ)
exkurzia po knižnici, zoznámenie sa s knihou a knižnicou, predstavujeme našu knižnicu, základné pravidlá požičiavania kníh, aké služby poskytujú jednotlivé oddelenia knižnice, možnosti trávenia voľného času na detskom odd. knižnice (hry,súťaže,kvízy,zážitkové čítanie)
PRÁVA A POVINNOSTI ČITATEĽA (II. st. ZŠ, SŠ)
knižničný a výpožičný poriadok knižnice, pravidlá registrácie a požičiavania, ako sa stať čitateľom, čo všetko si môžu požičať, systematické triedenie kníh, uloženie kníh v regáloch, základné a špeciálne služby knižnice, on-line katalóg a rezervovanie kníh, internetové služby v knižnici, samostatné vyhľadávanie informácií k tvorbe referátov
KNIŽNIČÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU. SVETOVÉ KNIŽNICE (I. ,II. st. ZŠ,)
história knižníc, vznik, vývoj
ILUSTRÁTORI A ILUSTRÁCIE, VZNIK PÍSMA, VZNIK KNIHY (I. a II. st. ZŠ)
vznik knihy /ako vzniká,kto sa podieľa na jej výrobe, jej cesta do kníhkupectva či knižnice/, kto je ilustrátor, zoznámenie sa so slovenskými ilustrátormi detských kníh
PRÁCA S NÁUČNOU LITERATÚROU, VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ, ON-LINE KATALÓGY KNIŽNÍC, MVS (II. st. ZŠ, SŠ)
náučná literatúra, kde ju v knižnici hľadať, ako je uložená náučná literatúra, MDT, ako vyhľadávať a získavať informácie a ako ich triediť pri písaní referátu na zadanú tému, encyklopédie, slovníky, ako hľadať informácie v knihách, v knižnici, knižničný a výpožičný poriadok, zoznámenie sa s on-line katalógom našej knižnice a iných knižníc na Slovensku /SNK, UK v Bratislave, iných verejných, vedeckých a akademických knižníc/

TÉMATICKÉ PODUJATIA

LITERÁRNE HODINY (I. a II. st. ZŠ, SŠ)

SPISOVATELIA, OSOBNOSTI: medailóny autorov, život a dielo, osobnosti slovenské a svetové, ukážky z tvorby, stretnutia s literárnymi osobnosti regiónu, mesta

LITERÁRNE DIELA: rozbory literárnych diel, doplnkového čítania, zážitkové čítanie, bájky, rozprávky, povesti ...

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE (MŠ, I. st. ZŠ): správne čítať a pochopiť text, interaktívny spôsob práce s textom, dramatizácia rozprávok, ilustrácie textov...

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA: etiketa, slušnosť na každý deň, Slovenská kultúra (v porovnaní s inými), zvyky, obyčaje, tradície, EÚ-spoznávanie jednotlivých krajín EÚ, … stretnutia s literárnymi a zaujímavými osobnosti regiónu, mesta.

LITERÁRNO-TVORIVÉ DIELNE (MŠ, ZŠ, školské kluby) zábavno-súťažné literárne a vedomostné kvízy

Tradičné podujatia:
 • Týždeň slovenských knižníc
 • Noc s Andersenom
 • Deň ľudovej rozprávky
 • Kráľ čitateľov (celomestské podujatie)
 • Vansovej Lomnička (okresná kolo)
 • Malá Vansovej Lomnička (handlovská dolina)
 • Les ukrytý v knihe (NLC)
 • Čitateľský maratón (UNICEF)
 • Deň otvorených dverí samosprávy
 • Deň detí
 • Hviezdoslavov Kubín (školské kolá)
 • Naše mesto
Netradičné atraktívne podujatia pre deti aj dospelých
 • Stretnutia so spisovateľmi
 • Stretnutia zo zaujímavými ľuďmi
 • Kreslo pre hosťa
 • Projekty v spolupráci so školami, CVČ
 • Projekty v spolupráci MOMS, ÚNIOU ŽIEN